Přeskočit na obsah

Konfliktní situace – prevence na prvním místě

Článek zveřejněný na:
https://www.zkola.cz/konfliktni-situace-prevence-na-prvnim-miste/

Současná ekonomická situace, nálada ve společnosti, přibývající fyzické útoky, ozbrojené útoky “AMOK” na školách a veřejných institucích. Zneužívání alkoholu, omamných a psychotropních látek, tlak nedávných restrikcí pandemického období, stres v dopravě, kontroverze a strach z válečného konfliktu blízkého zahraničí.

Výše uvedené je jen drobný výčet aktuálních bezpečnostních rizik a citlivých spouštěčů konfliktních situací. Konflikt ve společnosti existoval od nepaměti a dokud bude docházet k mezilidským interakcím, bude také docházet ke konfliktním situacím. Z tohoto důvodu je potřeba porozumět tomu, jak ke konfliktům dochází, jak konflikt identifikovat, jak mu předejít nebo jak jej řešit za pomocí adekvátních technik deeskalace či samotné fyzické sebeobrany a jak se vypořádat s případnými následky těchto stresových situací, které mohou mít fyzický, psychický, ale i legislativní dopad nejen na jednotlivce, ale také na celou společnost.

Obr. 1 – Cyklus konfliktu dle Jima Wagnera (2006), dostupné z:
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps11/sebeob/web/pics/cyklus_konfliktu.png

První se chráníš až nakonec bráníš!

Vnímej co se děje kolem Tebe!

Pod pojmem konflikt a sebeobrana si lidé často představují proces aktivní fyzické obrany proti útočníkovi. Je třeba si však uvědomit, že toto je pouze zlomek toho, co pojem sebeobrana reprezentuje. Důležitým a opomíjeným pojmem v sebeobraně je sebeochrana. Sebeochranu můžeme definovat jako soubor opatření a dovedností, které mají cílit na vyhnutí se nebo deeskalaci konfliktní situace. Sebeochranné techniky vedou k minimalizaci rizik, která sebou fyzické řešení konfliktu přináší. Jejich osvojení je vhodné pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví nebo profesi. Pravdou však je, že u specifických skupin jako jsou dětisenioři nebo i ženy, mohou tyto sebeochranné techniky být naprosto zásadní pro úspěšné řešení celé sebeobranné situace.

Není potřeba trpět přehnaným strachem, jen svět kolem nás vnímejme opravdu s otevřenýma očima. Dívat se, neznamená vidět. Povědomí o tom, co se kolem nás děje, nás může často ochránit nejen před samotným konfliktem. Proto občas zvedni hlavu od obrazovky mobilu a rozhlédni se, jestli ti nic nehrozí.

Připrav se!

Jeden z paradoxů výcviku sebeobrany spočívá v tom, že se připravujeme na fyzický konflikt a vše co k němu patří, abychom bojovat nikdy nemuseli. Fyzická zdatnost, psychická připravenost a úpolové dovednosti mohou přispět k tomu, že se konfliktu úplně vyhneme. Znalost první pomoci a linek tísňového volání nám mohou zase usnadnit zmírnění následků eskalovaného konfliktu. Agresor si často hledá slabší oběť než je on sám. Postarejme se tréninkem a vzděláváním o to, aby byl vždy nejslabší mezi námi.

Nechoď tomu naproti!

Neosvětlená ulička parkem, agresivní spolužák, lidé pod vlivem alkoholu a drog, skupinka podivně vyhlížejících individuí. Rozhodnutí je vždy na nás! Minuty, které ztratíme volbou jiné cesty, nám mohou ušetřit dny, měsíce nebo i roky normalizace po následcích napadení nebo jiného projevu agrese.

Nestyď se říct si o pomoc!

Nejsme v tom sami. Pokud nám někdo hrozí újmou, ozvěme se. Upozorněme na hrozící nebezpečí, přidružme se k cizímu člověku, svěřme se svému kamarádovi, rodičům, učiteli ve škole nebo jiné autoritě. Agresor často využívá toho, že je skrytý. Když ho odhalíme ostatním, vezmeme mu výhodu.

Neboj se, braň se!

Konfliktům se nedá zcela vyhnout. Můžeme však jejich vznik minimalizovat zejména za použití všech typů prevence. Pokud všechny naše snahy k deeskalaci konfliktu selžou a je potřeba se bránit, udělej to. Máš na to právo, které ti zaručuje zákon. Vždy je potřeba správně vyhodnotit, jaké nebezpečí ti hrozí a dle toho volit svou reakci. Pro běžného, socializovaného jedince, je často těžké použít v konfliktu násilí. Pokud jsi však napaden a hrozí ti vážné nebezpečí, musíš být agresivní a nepřestat, dokud nebezpečí nepomine. Útočník si vybírá oběť, u které neočekává, že se bude bránit. Agrese ze strany obránce může útočníka často zaskočit natolik, že útoku zanechá. Pokud ne, nepřestávej, dokud nebudeš v bezpečí.

Obr. 2 – Žebřík použití síly dle Jima Wagnera (2006), dostupné z:
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps11/sebeob/web/pics/zebrik_sily.png

Prevence na prvním místě

Bagatelizace vzniku krizových situací můžeme vnímat jako ožehavý problém zasahující celou naši společnost. Uvědomění si reálných rizik a vhodně zvolený preventivní program je ta nejefektivnější cesta, jak předcházet nežádoucím jevům. Preventivní program by se měl zaměřovat na protektivní faktory v bio-psycho-sociální rovině a využívat metod primární, sekundární i terciální prevence. Jeho výstupem by mělo být poskytnutí kvalitních znalostí a dovedností, které mohou být využity k sebeochraně, potažmo k ochraně našeho okolí. Pokud takový program vhodně zvolíme, má jeho pozitivní sociální přesah nezpochybnitelný přínos nejen pro jedince, ale také pro společnost jako celek.

…a nezapomeň! Na každém rozhodnutí záleží.

Mgr. Václav Hrabec, MBA
TEPP Company, s.r.o

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *