Přeskočit na obsah

Preventivní programy

Poskytujeme služby komplexního charakteru v oblasti vzdělávání a preventivních programů. Snahou je klientovi nabídnou produkt se sociálním přesahem. Konkrétně se tedy jedná o soubor plošných preventivních programů, zaměřujících se na protektivní faktory v bio-psycho-sociální rovině.

Jsme flexibilní a vytváříme preventivní programy na základě konkrétních požadavků a aktuálních potřeb klienta. Vytváříme tedy preventivní programy, které se dotýkají široké škály lidského života. Naší snahou je aktivně a metodicky působit na dospívající jedince a rozšiřovat obzory v rámci celoživotního vzdělávání dospělých, a to propojováním teorie s praxí poutavou formou.

Prevence konfliktních situací pro studenty SŠ a ZŠ

Kurz seznamuje žáky s patologickými jevy ve společnosti. Obsahem kurzu je krizová komunikace, pochopení fází konfliktu včetně prvků sebeochrany a sebeobrany. Součástí programu je první pomoc a fáze postkonfliktu.

Formy a prevence závislostí

Program zaměřující se nejen na primární prevenci proti závislostem.
Cílem projektu je ukázat dospívajícím jedincům cestu zdravého životního stylu bez závislostí.

Proaktivní bezpečnost v institucích

– Aktivní střelec

Přesto, že Česká republika je hodnocena jako osmá nejbezpečnější země na světě. Ani zde se nevyhneme případům, jako jsou útoky na měkké cíle.
Buďte připraveni, minimalizujte rizika a upravte postupy pro větší bezpečnost.
V případě nejhoršího budete vědět, co dělat.

Kurz první pomoci

Náplní kurzu jsou aktuální algoritmy první pomoci. Představení nejmodernějšího materiálu. Součástí je teoretická příprava včetně právního minima, praktická příprava s nácvikem KPR a závěrečná modelová situace, kde si účastníci vyzkouší a upevní své nově nabyté znalosti.

Zdravý životní styl

Pohyb, zdravá strava, správný vzorec dýchání, duševní hygiena. To vše má vliv na naše zdraví a projevuje se na tom, jak se cítíme ale i jak vypadáme.
Zdraví je jedna z nejcennějších věcí, co máme a má velký význam na kvalitu života. Proto bychom neměli podceňovat sílu zdravého životního stylu.

V případě zájmu nám napište email, nebo nám zavolejte.