Přeskočit na obsah

Aplikace
Záchranka

Strážný anděl s červenou ikonou

Autor článku: Mgr. Marek Mládenka
Článek zveřejněn na: https://www.zkola.cz/aplikace-zachranka-strazny-andel-s-cervenou-ikonou/

Rychlost, jednoduchost a efektivita jsou faktory, které hrají klíčovou roli při přivolávání profesionální pomoci. Život a zdraví ohrožující situace jsou silně stresující a kladou značné nároky na aktuální psychický stav případného zachránce. Sdělit záchranářům polohu raněného, obzvláště v místech, kde se osoba poskytující první pomoc nemůže zorientovat, se může stát velice obtížnou záležitostí a to předpokládáme, že si zachránce, pod vlivem působení mnoha stresorů, vůbec vzpomněl na číslo linky zdravotnické záchranné služby

Aplikace Záchranka je v těchto případech něco jako anděl strážný, který nikdy nezapomene číslo na linku ZZS, který o nás díky námi předvyplněným informacím mnoho ví a sdělí záchranářům to, co my v danou chvíli, ať už je důvod jakýkoliv, sdělit nesvedeme a umožní tím okamžité spuštění kaskádové činnosti integrovaného záchranného systému. A co víc? Spojí nás ihned s člověkem, školeným profesionálem, který zná postup, který je připravený nám i raněnému pomoci, který je tam pro nás. V řádu vteřin tak má dispečink ZZS všechny důležité informace a na základě telefonického hovoru pak může zahájit záchrannou akci, a to vše jen na stisknutí červeného tlačítka „přivolat pomoc“. V případě, že je námi vyslaný signál zachycen poblíž vodních ploch nebo horských oblastí, je automaticky vyrozuměna také nejbližší stanice vodní záchranné služby anebo horské služby.

Akutní pomocí však výhody této aplikace do mobilu, který má v dnešní době každý z nás neustále u sebe, nekončí. Aplikace obsahuje přehledné postupy první pomoci, interaktivní návody, vzdělávací instruktážní videa a další informace zkvalitňující kupříkladu náš pobyt v horských oblastech, jako lavinové předpovědi nebo kniha túr. Na základě lokalizace nás dokáže navést k nejbližšímu přístroji AED, nemocnici, zubní pohotovosti, lékárně a dalším zájmovým bodům. Obsluha aplikace je velmi intuitivní a snadná. Vše si lze vyzkoušet v testovacím režimu, který simuluje přivolání pomoci z aplikace a na základě vyslaného požadavku, nám aplikace sdělí, zda je nastavena správně. Šance nechtěného přivolání pomoci v ostrém režimu je velmi nízká. S ohledem na charakter aplikace, kdy musí být přivolání pomoci co nejjednodušší, však nikdy nemůže být zcela eliminována. Pokud se to však stane, zachovejte klid. V případě, že si nechtěného signálu všimnete, komunikujte s dispečerem a sdělte mu, že se jedná o omyl, zabráníte tak nepotřebnému výjezdu ZZS.

Cílem naší společnosti TEPP Company, je hledat efektivní prostředky k řešení krizových situací, do kterých patří i poskytování první pomoci. A v této oblasti máme jasno. S ohledem na aktivní službu členů našeho týmu jsme si dobře vědomi náročnosti událostí, kdy bojujeme o něčí život. Proto si velmi ceníme práce Ing. Filipa Maleňáka, autora této bezplatné aplikace a jeho týmu, který stojí za jejím zrodem a neustálým vývojem. Je nám ctí, že můžeme svým dílem pomoci v jejím šíření a osvětě. Stejně tak si ale vážíme všech, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní a je v nich ochota v případě potřeby druhému pomoci. Proto budeme rádi, když Vám aplikace Záchranka, tento strážný anděl s červenou ikonou na displeji Vašeho mobilního telefonu, poslouží jako nástroj k usnadnění těchto situací.

Další informace naleznete v odkazech:

www.zachrankaapp.cz
www.youtube.com/aplikacezachranka
www.instagram.com/zachranka_app

Na každém rozhodnutí záleží.

TEPP Company s.r.o.