Přeskočit na obsah

Sebeobrana pro SŠ Obchodní akademie Uherské Hradiště

Článek zveřejněn na: https://www.zkola.cz/
10. 10. 2023

Naše společnost TEPP vytvořila pro Obchodní akademii v Uherském Hradišti, v rámci prevence a bezpečnosti pro školské instituty, projekt sebeobrany na míru. Tento projekt byl realizován ve druhé polovině září a jeho cílem nebylo pouhé představení funkčních sebeobranných technik určených této specifické skupině studentů, ale sloužil také jako osvěta v oblasti předcházení konfliktních situací, která bývá často zanedbávána.

Studenti byli teoreticky obeznámení s pojmy souvisejícími se sebeobranou, problematikou preventivního sebeochranného chování, deeskalačními technikami a bezpečnostními riziky spojenými se sociálně patologickými jevy současnosti. Následně si v praktické části vyzkoušeli uplatnění nově nabitých vědomostí jako například aplikaci jednoduchých postupů, sloužících k předcházení konfliktních situací a technik k co možná nejbezpečnějšímu řešení fyzických konfrontací.

Spolupráce s OAUH pro nás byla velmi vítanou a pozitivní zkušeností. Vstřícnost a otevřenost ze strany vedení školy, aktivní přístup zúčastněných pedagogů i samotných studentů, ale převážně všeobecný zájem o tuto problematiku, nás opět upevnil v tvrzení, že naše preventivní programy mají reálný sociální přesah. Jak projekt probíhal můžete vidět v krátkém videu na You Tube (obrázek jako odkaz).

Touto cestou bychom rádi poděkovali celé OA UH jako celku, se kterou byla naše práce potěšením a případným budoucím zájemcům vzkázali, že se těšíme na další skvělou spolupráci.

TEPP Company s. r. o.