Přeskočit na obsah
1. 9. 2023

Autoři článku: Mgr. Václav Hrabec, MBA & Mgr. Vít Brázda

Článek zveřejněn na:
https://www.zkola.cz/kurz-prvni-pomoci-pro-ucitele-obchodni-akademie-uherskem-hradisti/

Kurz první pomoci pro učitele střední školy

V nedávné době jsme využili příležitosti uspořádat kurz první pomoci, který měl za cíl posílit znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci u učitelů Obchodní akademie Uherské Hradiště.

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kde je zapotřebí rychlé a správné reakce a na takovou situaci se nemůžeme připravit lépe než samotným tréninkem.

První pomoc je okamžitá pomoc poskytnutá zraněné nebo nemocné osobě, před kontaktem s profesionální zdravotní péčí, a každý může takovou pomoc provést. Neposkytnutí první pomoci je upraveno legislativně, avšak samotná ochota pomoci druhé osobě by měla vycházet především z našich morálních a etických zásad, a to ne protože musíme, ale protože sami chceme.

Náplní kurzu bylo zopakování a upevnění základních znalostí a dovedností týkajících se první pomoci. Hlavním cílem kurzu bylo zúčastněné připravit na možné stresové situace a na jejich zvládnutí. Snahou lektorů bylo zvýšit sebejistotu učitelů ve své dovednosti a také je motivovat, aby nově získané znalosti předávali svým žákům a blízkým. V neposlední řadě bylo také našim cílem posílit celkovou bezpečnost ve školním prostředí.

Zúčastnění se seznámili s pokročilými, život zachraňujícími úkony, s aktuálně platnými algoritmy první pomoci a také jim byl představen moderní zdravotnický materiál, který se brzy stane součástí jejich zdravotnického vybavení.

Učitelé si v krátkých modelových situacích vyzkoušeli prvotní zjištění stavu postižené osoby, nácvik KPR na výukové figuríně včetně použití AED (Automatizovaného externího defibrilátoru).

Bylo příjemné zjistit, že v pedagogickém sboru jsou lidé, kteří si uvědomují důležitost a význam první pomoci a chtějí se v ní zdokonalovat a trénovat ji. Velmi si vážíme příkladného přístupu všech zúčastněných z Obchodní akademie v Uherském Hradišti.