Přeskočit na obsah

AMOK – Útok aktivního střelce

Utíkej, varuj, schovej se, bojuj!

Autor článku: Mgr. Marek Mládenka
Článek zveřejněn na: https://www.zkola.cz/co-delat-pri-utoku-aktivniho-strelce/

Amok je zuřivost, vražedná zuřivost nebo vražedné šílenství.
(Slovník cizích slov – KLIMEŠ, 1985)

Mimořádné události „AMOK“, které se řadí do typových činností spolupráce IZS se definují útokem pachatele či pachatelů převážně na místa s vysokou kumulací tzv. měkkých cílů. Není neobvyklé, že útočník má blízký, často pokřivený vztah k místu nebo k obětem útoku. Jeho jednání není afektivní, je promyšlené, plánované a rozhodnost zraňovat, ničit a zabíjet, je spojena s absencí ústupového plánu a vyjednávání. 

I přesto, že se v České republice již v historii objevily události, které měly formát situace AMOK (Olga Hepnarová 1973, Barbora Orlová 2014) nebo dokonce přímo aktivního střelce (Jindřich Pirner 2011, Zdeněk Kovář 2015, Ctirad Vitásek 2019), stále byl tento trend hrozícího nebezpečí, obzvláště pak aktivní střelec ve školských institucích, připisován spíše zahraničí, s převážným zastoupením v USA. 

Datum 21. prosince 2023 nám však ukázalo, že se nás tato hrozba více než týká, když student Univerzity Karlovy v budově školy připravil o život 14 lidí a následně pak ukončil i život svůj. S ohledem na aktuálnost události a úctu k obětem i pozůstalým, a s vědomím jejich další možné viktimizace, se v tomto článku nebudeme dále zabývat detaily celé hrůzné události a také se nechceme podrobněji věnovat rozboru této obsáhlé problematiky.

Týdeník policie publikoval metodický postup v těchto krizových situacích, který je k dispozici na adrese:

Tato situace nás velmi zasáhla. Dle našeho názoru jde o zavrženíhodné jednání, které vyvolává pocity hlubokého smutku, vzteku a beznaděje. Cítíme však povinnost, jakožto příslušníci složek IZS a společnost zabývající se tvorbou preventivních programů a vyhodnocování aktuálních rizik, poukázat na skutečnost tohoto nebezpečí. I nadále se budeme zabývat touto problematikou a hledáním nejefektivnějších a nejbezpečnějších cest v řešení těchto krizových situací, neboť na každém rozhodnutí záleží.

Rádi bychom tímto vyjádřili naši upřímnou soustrast všem pozůstalým a popřáli brzké zotavení zraněným.

TEPP Company s.r.o.